Muat Turun

E-mail Print PDF
KATEGORI PENGGUNA : PELAJAR
Borang Permohonan Cuti Khas
Borang Permohonan Menarik Diri
Borang Clearance
Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)
Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan
Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan
Borang Rayuan Permohonan Kolej Kediaman

KATEGORI PENGGUNA : PENSYARAH
Borang Melapor Diri Pensyarah
Borang Menggunakan Bilik Kuliah Selepas Waktu Pejabat
Borang Peer Evaluation
Borang Penangguhan dan Penggantian Kuliah
Borang Permohonan Pensyarah Sambilan
Borang Teaching File
Borang Teaching Observation
PEMBELIAN KOMPUTER MENERUSI GERAN
Borang Permohonan Pembelian
FAQ Berkaitan Pembelian Komputer Secara Geran
Pekeliling Berkenaan Pembelian Komputer Menerusi Geran
Katalog Notebook Pembelian Secara Geran *Kemaskini JULAI 2017
DOKUMEN BERKAITAN QE/5S
Dokumen Manual QE5S 2016 UiTM Tapah

Nota : Sila klik ikon untuk memuat turun borang yang dikehendaki