Bahagian Pentadbiran

E-mail Print PDF

FUNGSI

 1. Pentadbiran Am
  • Urusan mel (pos laju, surat berdaftar, kiriman bungkusan, surat keluar masuk dan lain-lain
  • Mengurus dan mengawal rekod, fail dan dokumen dalam keadaan terpelihara dan selamat
 2. Urusetia program atau majlis rasmi yang ditetapkan
  • Urusan pengedaran,
  • kawalan dan simpanan semua pekeliling.
  • Keperluan peralatan dan kelengkapan pejabat
 3. Pengurusan Perjawatan Merancang keperluan sumber manusia
  • Mengendali proses pengambilan staf baru (akademik dan non-akademik).
  • Menguruskan proses lapor diri staf yang baru.
  • Pelantikan pensyarah sambilan dan pensyarah sambilan sepenuh masa (part time / full time).
  • Pertukaran staf dalaman dan pertukaran antara kampus.
  • Pengesahan dalam perkhidmatan .
  • Menguruskan penyambungan kontrak perkhidmatan.
  • Menyelaras urusan perletakan jawatan (tetap / kontrak).
 4. Pengurusan Prestasi Dan Peningkatan Kerjaya
  • Urusan penilaian prestasi tahunan.
  • Penyediaan maklumat dan laporan penilaian untuk Panel Sumber Manusia.
  • Penyelaras urusan kenaikan pangkat.
  • Menyelaras proses permohonan peperiksaan perkhidmatan, KPSL, PTK.
 5. Latihan Dan Pembangunan Staf
  • Merancang keperluan program latihan dan pembangunan staf (akademik dan non-akademik).
  • Mengendali dan mengawal rekod latihan dan pembangunan staf (akademik dan non-akademik).
  • Mengurus permohonan menghadiri kursus/ bengkel/ latihan/ seminar anjuran dalaman atau luaran .
  • Menyelaras permohonan biasiswa staf dan Tenaga pengajar Muda (TPM).
 6. Perkhidmatan Dan Kebajikan Staf Kemudahan perubatan
  • Skim sara ubat
  • Skim Khairat Kematian
  • Skim Insuran Berkelompok
  • Sumbangan derma
  • Bantuan pengurusan jenazah
  • Bantuan bencana alam
  • Pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer
  • Persaraan staf (bersara wajib / pilihan)
  • Urusan pakaian seragam staf
 7. Perkhidmatan Pengangkutan / Kenderaan
  • Menyediakan pengangkutan kepada staf dan pelajar.
  • Mengendalikan urusan pembelian kenderaan.
  • Menguruskan pendaftaran permit, cukai jalan, insurans, PUSPAKOM.
  • Penyelenggaraan dan pembaikan kerosakan.
  • Menguruskan bekalan bahan api dan bayaran tol.
 8. Urusan Pembelian Dan Pembayaran
  • Bil elektrik dan air
  • Bil telefon
  • Rawatan perubatan
  • Urusan sewaan mesin fotostat
  • Bayaran setem / franking machine