Head of Department
Ts Mohd Farid Assamani Mohamed Zainon

Tel : 05-406 7063
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Introduction

Bilangan staf Bahagian Infostruktur adalah seramai 13 orang yang terdiri daripada:

  • Pegawai Teknologi Maklumat Kanan - 1 Orang
  • Penolong Pegawai Teknologi Maklumat - 10 orang
  • Juruteknik Komputer - 2 orang

Sejumlah RM 47,300,000.00 telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia ke-9 (RMke-9) untuk pembangunan fizikal bagi Kampus Kedua UiTM Cawangan Perak di Tapah. Ia merangkumi pembangunan keperluan asas bagi bangunan akademik, kolej kediaman, bangunan pentadbiran, perpustakaan dan infrastruktur
UiTM Cawangan Perak, Kampus Tapah adalah kampus kedua UiTM bagi negeri Perak. Pembangunan Kampus kedua UiTM Cawangan Perak bertujuan untuk menampung pertambahan pelajar di Kampus Seri Iskandar disamping membantu merealisasikan sasaran UiTM untuk menampung 250,000 pelajar pada tahun 2020
Penubuhan Bahagian InfoTech UiTM Cawangan Perak, Kampus Tapah adalah perlu dan ia selaras dengan pembukaan UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah bagi memperkembangkan perkhidmatan teknologi maklumat di Kampus Tapah khas untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.