Bengkel Pengauditan EKSA 


Jawatankuasa EKSA UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah telah mengadakan Bengkel Pengauditan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) pada September 2017. Ia telah disampaikan oleh En Abdul Fitri Salleh dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak. Bengkel ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan maklumat awal kepada semua fasilitator untuk menjalankan sesi audit kelak. Fasilitator yang terlibat adalah dalam kalangan staf UiTM Kampus Seri Iskandar dan Kampus Tapah.

TBA

SENARAI NAMA JAWATANKUASA 

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PERAK, KAMPUS TAPAH

 
BIL
NAMA
JAWATAN 

1

Puan Nurul Farhani Che Ghani
Pensyarah
Akademi Pengajian Bahasa

Setiausaha

2

Puan Ini Imaina Abdullah
Pensyarah
Fakulti Sains Komputer dan Matematik

Ketua Audit

3

Puan Norhazlin Jusoh @ Mohd Yusoff
Pensyarah
Fakulti Sains Gunaan

Ketua Latihan

4

Encik Shahril Nizam Zulkipli
Pensyarah
Akademi Pengajian Islam Kontemporari

Ketua Promosi

5

Puan Zakiah Abd Wahid
Pembantu Tadbir Kewangan
Bendahari

Ketua Imej Korporat

6

Puan Nazrizawati Ahmad Tajuddin
Pensyarah
Fakulti Sains Gunaan

Ketua Inovasi

7

Encik Mohd Amirul Hafidz Ahmad
Pembantu Perpustakaan
Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur

Timbalan Ketua Audit

8

Puan Husna Zulkipli
Pensyarah
Fakulti Sains Gunaan

Timbalan Ketua Latihan

9

Encik Ahmad Muaz Ahmad Othman
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Akademi Pengajian Islam Kontemporari

Timbalan Ketua Promosi

10

Puan Elma Suzana Zainal Abidin
Pembantu Tadbir Kewangan
Bendahari

Timbalan Ketua Imej Korporat

11

Puan Farah Zayanah Ahmad Zulkifli
Pensyarah
Fakulti Sains Gunaan

Timbalan Ketua Inovasi

12

Puan Noor Hafiza Abdul Mutalib
Penolong Pengurus Asrama
Pejabat Pengurusan Kolej Beta

Fasilitator

13

Encik Muhammad Shaffiq Zainal Osman Shah
Pensyarah
Fakulti Sains Gunaan

Fasilitator

14

Puan Nor Faezah Mohamad Razi
Pensyarah
Fakulti Sains Komputer dan Matematik

Fasilitator

15

Puan Noor Suhana Othman
Pegawai Eksekutif
Pentadbiran

Fasilitator

16

Puan Nurul Nadwa Ahmad Zaidi
Pensyarah
Pusat Akademik

Fasilitator

17

Puan Izuani Ismail
Pegawai Psikologi
Unit Kerjaya dan Kaunseling

Fasilitator

18

Puan Nurfarizan Mazhani Mahmud
Pensyarah Kanan
Fakulti Perakaunan

Fasilitator

TBA

MAMPU telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Langkah ini selaras dengan usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan agensi–agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran, budaya kerja serta nilai yang menjadi amalan seluruh warga agensi sektor awam.

Secara khususnya, penjenamaan semula ini dilaksanakan bertujuan untuk membolehkan agensi kerajaan:

1.    memperluas pelaksanaan di agensi-agensi Kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif
2.    meningkatkan imej korporat
3.    menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan pihak berkepentingan
4.    menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Amalan Hijau dan
5.    memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian agensi Kerajaan.

Selain daripada itu, EKSA juga memperkenalkan model penilaian dan pengauditan baharu yang merangkumi Kriteria Generik dan Kriteria Khusus dengan turut mengambil kira kepelbagaian premis agensi Kerajaan mengikut jenis-jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan one-size-fits-all yang dipraktikkan sebelum ini didapati kurang memadai untuk memenuhi keperluan kepelbagaian agensi Kerajaan pada masa ini. Justeru, penilaian EKSA ini akan disesuaikan mengikut lokaliti agensi yang diaudit.

Kesimpulannya, EKSA yang diperkenalkan bukan bertujuan untuk menggantikan konsep 5S yang telah sedia ada diamalkan, sebaliknya menambah baik elemen 5S tersebut dengan menyokong kepada pewujudan persekitaran kerja yang kondusif.