ADMINISTRATION
 
FUNCTION
 
1. Cuti Anggota
2. Penyediaan Laporan Penilaian Kerja Tahunan
3. Penyediaan Laporan Kehadiran 'thumbprint'/ Tuntutan Lebih Masa Anggota
4. Pengurusan Salahlaku Anggota
5. Pengurusan Mesyuarat
6. Pengurusan Fail & Rekod
7. Pengurusan Kekemasan Pejabat
8. Mengendali Taklimat Keselamatan
9. Pengendalian Tuntutan Anggota
 
 
INVESTIGATION
 
FUNCTION
 
1. Mengendali Siasatan Kes
2. Menyenggara Rekod Keputusan Tatatertib Pelajar
3. Membuat Pas Keselamatan Pekerja Kontrak
4. Menerima Laporan
5. Memfailkan Kes
6. Menyediakan Statistik
7. Membuat Pemantauan Program dan Kes
8. Membuat Pemantauan Di Kolej
 
 
TRAFFIC
 
FUNCTION
 
1. Menyenggara Rekod Saman
2. Penyediaan Papantanda Arah Sementara
3. Agihan Pelekat Kenderaan
4. Pengeluaran Pas Keselamatan
5. Statistik Keselamatan
6. Mengeluarkan Peringatan Kesalahan Trafik
7. Operasi Lalulintas Berkala
8. Tugas Iringan
9. Kawalan Parkir
10. Mengendalikan Kes Kemalangan Jalanraya Dalam Kampus
11. Mengawal Aliran Trafik
 
 
OPERATION
 
FUNCTION
 
1. Kawalan Pos
2. Kawalan Pintu Utama
3. Mengendali Pemeriksaan Keselamatan
4. Mengiringi Pengambilan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester
5. Pengawasan Aktiviti Pelajar
6. Menyediakan Laporan Kawalan Keselamatan
7. Pengurusan Bencana
8. Peraturan Keluar/ Masuk Pelajar
9. Mengeluarkan Saman Kesalahan Trafik
10. Kawalan Salah Laku Pelajar
11. Kawalan Sahsiah Rupadiri Pelajar