Diploma Programmes:

Diploma in Computer Science (CS110)

Diploma in Statistic (CS111)

Diploma in Actuarial Science (CS112)

Diploma in Mathematical Sciences (CS143)

 

Degree Programme:

Bachelor of Computer Science (Hons) (CS230)