Head of Department

Tc Mohd Alfian Sofian Abu Hassan
Tel  : 05-406 7059
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

Bilangan staf  Bahagian Infostruktur  adalah seramai 11 orang yang terdiri daripada:

  • Penolong Pegawai Teknologi Maklumat - 9 orang
  • Juruteknik Komputer - 2 orang

 

Sejumlah RM 47,300,000.00 telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia ke-9 (RMke-9) untuk pembangunan fizikal bagi Kampus Kedua UiTM  Cawangan Perak di Tapah.  Ia merangkumi pembangunan keperluan asas bagi bangunan akademik, kolej kediaman, bangunan pentadbiran, perpustakaan dan infrastruktur

UiTM  Cawangan Perak, Kampus Tapah adalah kampus kedua UiTM bagi negeri Perak. Pembangunan Kampus kedua UiTM Cawangan Perak bertujuan  untuk menampung pertambahan pelajar di Kampus  Seri Iskandar disamping membantu merealisasikan sasaran UiTM untuk menampung 250,000 pelajar pada tahun 2020

Penubuhan Bahagian InfoTech UiTM  Cawangan Perak, Kampus Tapah adalah perlu dan ia selaras dengan pembukaan UiTM  Cawangan Perak Kampus Tapah bagi memperkembangkan perkhidmatan teknologi maklumat di Kampus Tapah khas untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.