Print
Jabatan Pengurusan ICT
Hits: 258

Bahagian InfoTech pengwujudan pada asalnya adalah untuk menyediakan prasarana dan keperluan pengkomputeran di Universiti. Sejak itu Bahagian InfoTech telah berkembang dan diperluaskan skop perkhidmatan sokongannya. InfoTech telah mempertingkatkan strategi keseluruhan teknologi maklumat di Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak Kampus Tapah serta mengubahsuai struktur organisasinya mengikut fungsi agar memenuhi keperluan akademik dan pentadbiran yang menawarkan keanjalan dan keserasian yang dinamik.

Penyusunan semula struktur InfoTech melibatkan pengwujudan enam (6) unit yang menyokong ke semua aktiviti Bahagian Sistem Maklumat Bersepadu seperti berikut :