Print
Bahagian Infostruktur
Hits: 318

Bahagian Infostruktur pengwujudan pada asalnya adalah untuk menyediakan prasarana dan keperluan pengkomputeran di Universiti. Sejak itu Bahagian Infostruktur telah berkembang dan diperluaskan skop perkhidmatan sokongannya. Bahagian Infostruktur telah mempertingkatkan strategi keseluruhan teknologi maklumat di Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak Kampus Tapah serta mengubahsuai struktur organisasinya mengikut fungsi agar memenuhi keperluan akademik dan pentadbiran yang menawarkan keanjalan dan keserasian yang dinamik.

Penyusunan semula struktur Bahagian Infostruktur melibatkan pengwujudan empat (4) unit yang menyokong ke semua aktiviti Bahagian Sistem Maklumat Bersepadu seperti berikut :